Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2019

yippie
19:17
9353 85c5 420
Reposted fromanheros anheros viairmelin irmelin
19:16
9827 5b4d 420
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
yippie
19:16
3848 e237 420
Reposted fromxawery xawery viairmelin irmelin
yippie
19:14
0436 15cb 420
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viafrytkatosia frytkatosia
yippie
19:14
8578 1d1e 420
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
yippie
19:12
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
yippie
19:09
9517 4166 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
yippie
19:01
Reposted fromDennkost Dennkost viairmelin irmelin
yippie
19:00
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
yippie
19:00
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
yippie
18:52
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia

August 23 2019

yippie
19:40
Czasami niewłaściwe rzeczy prowadzą nas do właściwych ludzi.
— Gail McHugh – Collide
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatobecontinued tobecontinued
yippie
19:40
2704 077a 420
Reposted fromvongoogen vongoogen viateijakool teijakool
yippie
19:37
1329 5f99 420
Reposted frompapaj papaj viawszystkodupa wszystkodupa
yippie
19:36
2669 b0ae 420
Reposted fromfungi fungi viawszystkodupa wszystkodupa
yippie
19:36
      Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss viawszystkodupa wszystkodupa
yippie
19:33
8907 0494 420
yippie
19:32
Reposted fromdoener doener viateijakool teijakool
yippie
19:29
6390 7451 420
Jean-Luc Godard - Breathless, 1960
Reposted fromMothPersonality MothPersonality viaPoranny Poranny
yippie
19:27
Reposted fromI-am-Fine I-am-Fine viateijakool teijakool
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl