Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

yippie
18:48
Chciałabym Ci napisać, że tęsknię.  
yippie
18:45
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory "Listy na wyczerpanym papierze"
yippie
18:45
yippie
18:45
18:45
6749 fcae 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viatwice twice

July 10 2017

13:51
yippie
13:42
1410 0ce9 420
Reposted fromdecepcion decepcion viaagainnagain againnagain
yippie
13:40
7410 6844 420
yippie
13:39
yippie
13:38
Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.
— T. Bernhard
Reposted fromasalluhi asalluhi viaagainnagain againnagain
yippie
13:37
2887 698d 420
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaczarnemajtki czarnemajtki
yippie
13:37
7516 850c 420
13:35
yippie
13:34
“I moje serce chciało Ciebie. I chyba to było właśnie problemem.”
— cytaty, tumblr
yippie
13:34
Boję się, że kiedy będziemy od siebie na wyciągnięcie ręki, wszystko się zepsuje. Nie będę już dla ciebie świętem, tylko codziennością. Niezmiernie trudno zachwycać się codziennością.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk "Cukiernia Pod Amorem. Cieślakowie"
13:33
yippie
13:32
Błądbłądbłądbłądbłądblond

July 01 2017

yippie
22:08
- What do you want?
  - You. I want you. May I please have you?
— The Pretty One (2013)

June 30 2017

yippie
21:56
4768 a278 420
Kwurwiłamsię!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viazouza zouza
yippie
21:55
Zjadają mnie myśli, 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl