Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

11:39
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viagive--me--love give--me--love
yippie
11:39
7100 db2e 420
Reposted fromseaweed seaweed viaczarnemajtki czarnemajtki
10:58
3477 0063 420

fly-me-to-starbucks:

Me, every few days.

yippie
10:13
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
yippie
10:11
yippie
10:11
- Będę cię mógł jeszcze zobaczyć? - zapytał. Jego głos zabrzmiał ujmująco niepewnie.   Uśmiechnęłam się.   - Jasne.   - Jutro?   - Cierpliwości - poradziłam.  - Nie chcesz chyba wydać się nadgorliwy.   - Oczywiście, że nie, dlatego zaproponowałem jutro - odparł. - Chciałbym się z tobą znów spotkać dziś wieczorem, ale gotów jestem poczekać całą noc i kawałek jutra.
— J.Green "Gwiazd naszych wina"
yippie
10:10
8239 2942 420
ranisz
Reposted frommysoul mysoul viawszystkodupa wszystkodupa
yippie
10:10
- Dobre zrobiłeś.
- Zawsze Ci będę robił dobre jedzenie - powiedziałem, bo właśnie sobie uświadomiłem, że gotowałbym dla niej z przyjemnością, zawsze, codziennie, niezmiennie, aż do końca świata. Że chciałbym ją karmić, rozbierać, kochać się z nią, wyjeżdżać, wracać, czekać na nią i tęsknić do niej. Chciałbym z nią wszystko.
yippie
10:06
5749 4cba 420
Reposted fromoutoflove outoflove viawszystkodupa wszystkodupa
yippie
10:02
7122 66ee 420
Reposted fromskonam skonam viawszystkodupa wszystkodupa

April 21 2018

yippie
18:54
0258 b7e3 420
Reposted fromursa-major ursa-major viawszystkodupa wszystkodupa
yippie
18:33
yippie
18:31
0887 9583 420
yippie
18:31
0455 cbb0 420
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
yippie
16:33
4663 5c68 420
Reposted fromhajskul hajskul viagive--me--love give--me--love

April 19 2018

yippie
05:17
czas przestać czekać na telefon, wiadomość. czas przestać analizować i mieć nadzieję. czas zacząć jeść, skupić się na sprawach codziennych i wrócić do życia.
— "Ten właściwy"
Reposted fromnotenough notenough viagive--me--love give--me--love

April 17 2018

yippie
17:27
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaczarnemajtki czarnemajtki
yippie
16:11
(...) uszkodzeni ludzie robią różne rzeczy, ponieważ nie potrafią nikomu zaufać albo uwierzyć w cokolwiek dobrego.
— Mia Sheridan, Archer's Voice
Reposted frommefir mefir viagive--me--love give--me--love
yippie
16:08
3675 2290 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaillumination illumination
16:08
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl