Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

yippie
22:04
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromlovvie lovvie viazouza zouza
yippie
22:02

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viazouza zouza
yippie
22:00
yippie
21:25
I choć nie mam Cię na co dzień,
codziennie mam Cię w głowie.
yippie
21:10
4284 6bab 420
Reposted fromprzemeksic przemeksic viaagainnagain againnagain
yippie
21:08
Tak, kobiety mają porąbany mózg. Tworzenie scenariuszy, rozbieranie prostej sytuacji na mikro albo nawet nano-kawałki, doprowadzanie do tego możliwych rozwiązań i myśli… to nasze hobby. 
yippie
11:52
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz – Zamek z piasku
yippie
11:48
6200 7e98 420
Reposted fromIriss Iriss viaNoemiJustine NoemiJustine
yippie
11:48
Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę, jaką by się wybrało na przyjaciela, gdyby była mężczyzną. 
— Joseph Joubert
Reposted fromoutoflove outoflove viaNoemiJustine NoemiJustine
yippie
11:48
7349 da46 420
Reposted frommyu myu viaagainnagain againnagain
yippie
11:46
3916 8195 420
Reposted fromDamnjan Damnjan viaagainnagain againnagain
yippie
11:46
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
yippie
11:36
7700 d474 420
Reposted fromShini Shini viaagainnagain againnagain
yippie
11:36
Czy dodaję sobie problemów? 
Czy podejmuję dobrze decyzje?
Czy te decyzje są zgodne ze mną?
yippie
11:35
yippie
11:33
W sercu, w głowie, w telefonie. Też dobrze. 
yippie
11:33
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.

June 10 2017

yippie
09:52
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaagainnagain againnagain

June 09 2017

yippie
18:31
Play fullscreen
Przez Ciebie! 

June 06 2017

yippie
20:20
niejestempewna. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl