Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2019

yippie
08:17
4852 a2ea 420
Reposted fromtichga tichga viateijakool teijakool

October 17 2019

yippie
22:11
2972 95cc 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
yippie
22:10
Pingwiny zakochują się tylko raz w życiu i gdy się ze sobą wiążą, to na całe życie. Nie ma wśród nich zdrad i rozwodów. Kiedy pan pingwin zakochuje się w pani pingwinowej, będzie przeszukiwał całą plażę, by znaleźć najładniejszy kamyk.
Da jej ten najlepszy, bo wie, że ona na to zasługuje. Gdyby ludzie byli jak pingwiny, świat byłby lepszym miejscem.
— L. A. Casey - „Alec”
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamrsnobodyy mrsnobodyy

October 13 2019

yippie
10:38

sobota, 21:45.

czasem czuję się tak potwornie zagubiona w swoim życiu. czuję, jak to uczucie mnie paraliżuje. sprawia, że nie potrafię być z bliskimi. chcę wtedy być sama. jednocześnie czuję wyrzuty sumienia, że nie potrafię tego wszystkiego wypowiedzieć. nie potrafię dla nich wtedy być. wycofuję się. marzę, żeby zniknąć. pytam wtedy Boga, jaki ma dla mnie plan. czy jest dla mnie jeszcze jakiś ratunek. czy zjawi się kiedyś ktoś, gdzie nie będę musiała tego wszystkiego z siebie wyrzucać, bo mnie zrozumie. zaparzy herbatę, przyniesie koc i przetrwa ze mną, razem, tą chwilę, kiedy moje własne demony nie dają mi żyć. kiedy czynią mnie kimś bezwartościowym. bezużytecznym. kiedy nie mogę spojrzeć w lustro, bo już sama nie wiem kim jestem.
chciałabym, żeby ktoś wziął mnie za rękę i powiedział, że wszystko jest ze mną okej. chciałabym, żeby ktoś do mnie zadzwonił i powiedział, jak dobrze, że jesteś. chciałabym, żeby ktoś do mnie zadzwonił i chciał po prostu usłyszeć mój głos. żeby mówił do mnie, kiedy mi samej żadne słowo nie chce przejść przez gardło.
yippie
10:37
I trzymaj mnie za rękę gdy śpię. Spać po prawej lubię mniej. A gdy będzie źle - nie puść mnie.
— "Karmelove" Marcelina & Piotr Rogucki
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viaataga ataga
yippie
10:37
Z bratnią duszą nie trzeba codziennie wymieniać się spojrzeniem, z bratnią duszą chodzi o wymianę myśli i marzeń.
— Ewa Pruchnik – Emi
Reposted fromnyaako nyaako viaataga ataga
yippie
10:24
yippie
10:23
9935 66a7 420
Reposted fromEtnigos Etnigos vialexxie lexxie
yippie
10:22
3575 b1af 420
Reposted frommeem meem viaNaitlisz Naitlisz
10:22
7582 e0c9 420
Reposted fromjustadream justadream viaNaitlisz Naitlisz

October 12 2019

yippie
19:43
3519 6776
Reposted fromiammistake iammistake viatobecontinued tobecontinued
yippie
19:43
2157 dabc 420
Reposted fromwentyl wentyl viaPoranny Poranny

October 10 2019

yippie
16:27
Jesteś najbardziej niezapomnianym momentem mojego życia.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie
Reposted fromlovvie lovvie viatobecontinued tobecontinued
yippie
16:26
8666 97b3
Reposted fromzie zie viatobecontinued tobecontinued
yippie
16:26
3519 6776
Reposted fromiammistake iammistake viatobecontinued tobecontinued
yippie
16:25
5600 6fad 420
Reposted fromzciach zciach viatobecontinued tobecontinued
yippie
16:09
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Reposted frompensieve pensieve viatakatambasienka takatambasienka
yippie
16:06
2971 b410 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
yippie
16:06
9838 524f 420
Reposted fromconchiglia conchiglia viairmelin irmelin
yippie
16:05
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl