Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

yippie
12:00
Nic nie robię ze swoim życiem. 

October 06 2017

yippie
20:51
7410 6844 420
yippie
12:19
yippie
12:18
W depresji najpierw traci się kontakt z innymi ludźmi, a później z samym sobą traci się kontakt.
yippie
12:17
3517 9596 420
yippie
12:16
yippie
12:15
Muszę porozmawiać z kimś, kto mówi prawdę.
— Jonathan Franzen "Korekty"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viagittaara gittaara
12:14
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viazouza zouza
12:14
0656 dc05 420

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viazouza zouza

October 03 2017

yippie
16:33
Nie pamiętam wczorajszego pocałunku. 
yippie
16:32
W depresji najpierw traci się kontakt z innymi ludźmi, a później z samym sobą traci się kontakt.

September 24 2017

yippie
22:19
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viaagainnagain againnagain
yippie
22:19
8299 7687 420

September 19 2017

yippie
13:43
13:40
0884 ae5b 420
Reposted fromspitblaze spitblaze viawszystkodupa wszystkodupa

September 16 2017

yippie
18:00
4325 b306 420

September 15 2017

yippie
13:31
Teraz żyje z dnia na dzień, nie robiąc niczego nadzwyczajnego - czyta książki, rozmyśla, chodzi na spacery, ogląda filmy, śledzi, co się dzieje na świecie. Innymi słowy, odpoczywa, ale jest to dziwny rodzaj odpoczynku, nerwowy spokój.
— Paul Auster - Sunset Park
Reposted fromMissMurder MissMurder viaagainnagain againnagain
yippie
07:42
W naszym życiu nic nie jest na stałe. Na tym polega jego urok. Życie to chaos. Ale głęboko wierzę, że ludzie, którzy się obok nas pojawiają dzielą się na dwie kategorie. Czasami znajdujemy osobę, która będzie z nami na lata, a czasami zjawia się obok nas ktoś na chwilę. Na sezon. Jak kolekcja wiosna/lato, jesień/zima. Ktoś, kto jest z nami z określonego powodu. Ktoś, kto nas czegoś nauczy. O sobie albo o świecie. I siebie również. Ktoś, kto da nam dużo przyjemności. Obudzi w nas uczucia, które – wydawałoby się – dawno w nas przygasły. Ktoś, kto nas zmieni. A później po prostu odejdzie.
https://pokolenieikea.com/2016/08/21/jak-sobie-poradzic-z-rozstaniem/
yippie
07:42
3000 8c12 420
Reposted fromSkydelan Skydelan viaagainnagain againnagain

September 10 2017

yippie
18:02
0663 cc0b 420
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viaagainnagain againnagain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl