Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2017

yippie
15:26
jedyne co mam to mam dość
— 7:27
15:25
7959 8243 420
Reposted fromjecer jecer viazouza zouza
yippie
15:25
1124 37c8 420
Cracow, Poland.
Reposted frombialasmierc bialasmierc viazouza zouza
yippie
15:24
yippie
15:24
4716 008b 420

March 08 2017

yippie
23:51
1646 9219 420
Reposted fromtempak tempak viajakubzulczyk jakubzulczyk
yippie
23:51
Reposted fromzielono zielono viazouza zouza
yippie
23:50
9954 fccf 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazouza zouza
23:01
0426 3015 420

On a Boat

Source: reddit.com

Reposted fromNSFWorld NSFWorld viazouza zouza
yippie
22:59
8403 18dd 420
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee viatwice twice
22:59
1376 abac 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viatwice twice
yippie
22:59

March 04 2017

yippie
20:08
8398 59f7 420
M. Halber
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viagittaara gittaara
yippie
20:07

March 03 2017

yippie
10:31
2032 ab2c 420
Reposted fromhomczi homczi
yippie
10:31
2345 ccb3 420
Reposted fromhomczi homczi
yippie
00:30
Reposted fromlordminx lordminx viatwice twice
yippie
00:29
Szczęśliwi do byłych nie piszą.
Reposted fromnezavisan nezavisan viazouza zouza
yippie
00:29
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viazouza zouza
yippie
00:27
Ktoś kiedyś powiedział mi, że czasem po prostu potrzebujemy by ktoś nam towarzyszył. Bez słów. Bez zbędnych gestów. Ale ze wsparciem, jakie niesie sama obecność osoby, której ufamy. Z jego siłą, której czasem nam brakuje.
— Anna Bellon
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viazouza zouza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl