Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2018

yippie
20:47
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany.

October 05 2018

yippie
11:32
2675 3603 420
Reposted fromkotowate kotowate viahorcrux horcrux
yippie
11:31
8330 81c0 420
Reposted fromM74Funky M74Funky viaflesz flesz
yippie
11:30
7137 6e1a 420
Reposted frompiehus piehus viaillumination illumination
yippie
11:29
9293 66cb 420
Reposted fromzuzannag zuzannag viaillumination illumination

September 13 2018

yippie
19:57
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
yippie
18:18

September 12 2018

20:42
9413 cf6b 420

August 21 2018

yippie
21:48
6145 bbf8 420
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
yippie
21:46
2551 746d 420
21:46
9413 cf6b 420
yippie
21:41
8646 23f3 420
Reposted fromtfu tfu viazouza zouza

August 06 2018

yippie
15:32
0495 8d6d 420
Reposted fromdozylnie dozylnie viaagainnagain againnagain
yippie
15:29
Do Ciebie. Do Twojego łóżka. W Twoje ramiona.
— tak bardzo
Reposted fromniezwyykla niezwyykla viaagainnagain againnagain
yippie
15:28

bardzo krótka historia o umieraniu

nie można się narzucać, a ludzie lubią odrzucać. właśnie tak umierają znajomości. 

July 30 2018

yippie
22:07
7765 06b8 420

July 25 2018

yippie
18:23
Potrzebuję z tobą chwil zwykłych, które i tak będą niezwykłe po chwili z tobą 
— Maciej Wierszycki
yippie
18:05
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viawszystkodupa wszystkodupa
yippie
17:58
"Co ciekawego w życiu robisz?" - jedno pozornie proste pytanie, zadane przez faceta zbierającego drobne pod sklepem, a ja nagle nie mam pojęcia co powiedzieć. Uczę się, jem, śpię oglądam seriale, spotykam ze znajomymi? Żadna z tych rzeczy nie wydaje się ciekawa, przecież każdy to robi. I nagle wydaje mi się, że powinnam w każdej chwili robić coś, o czym później będę mogła opowiadać wnukom. Tylko dlaczego mając tą świadomość, dalej nie jestem w stanie wziąć się w garść i sprawić aby moje życie było warte coś więcej, niż codzienne proste czynności?
Reposted fromnastygirl nastygirl viaagainnagain againnagain
yippie
17:48
Tęsknię, ale w tym tęsknieniu nie chodzi o to, że myślę co robisz, gdzie jesteś, do kogo się uśmiechasz, nie chodzi też o to, że zazdroszczę lub nie wiem co się z Tobą dzieje… W tym tęsknieniu chodzi o chwile. O to, że te chwile moglibyśmy spędzić razem. W tęsknieniu chodzi o to, że żałuję tego, że nie mogę pokazać Ci siebie teraz. Ciesząc się jedynie Twoją obecnością.
— Robert K. Bloom
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaagainnagain againnagain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl