Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2019

yippie
18:21
Pamiętasz, jak umawialiśmy się na to by naprawić mój rozklejony skórzany pasek? po trzech latach w końcu go skleiłem.
Pamiętasz jak chciałaś sama mi golić brodę, bo po co mi golibroda? cóż, teraz też już to robię sam. Nawet Adrian jest zaskoczony, że nie robię tego krzywo. A może po prostu już tego nie komentuje. Nawet naleśniki i pizze robię już bez Ciebie, bez ukłucia żalu. Ale Ciebie to pewnie w ogóle nie obchodzi. Nigdy nie miałaś do mnie sentymentu.
— 16 dzień gniewu. Gdzie to rozczarowanie? Anv.
Reposted fromPoranny Poranny

December 25 2018

yippie
16:10
4749 0de6 420
Reposted fromteijakool teijakool
yippie
16:10
9061 22de 420
Reposted fromverdantforce verdantforce viateijakool teijakool
yippie
14:27
Nie. Nawet nie próbuj. Nic nie mów, nic nie pisz. Nie ściemniaj. Mam już zwyczajnie dosyć. Przelała się czara goryczy. chociaż w Twoim przypadku mogę spokojnie powiedzieć, że woda z wanny zaczęła się już przelewać dawno temu a ja stoje w niej przynajmniej po pas. Jeżeli nie po pierś. Od samego początku byłem dla Ciebie tylko zabawką którą owinęłaś sobie wokół palca. A ja nawet nie mam pojęcia jak do tego doszło.
— dość
Reposted fromPoranny Poranny

December 24 2018

yippie
14:38

December 22 2018

yippie
16:25
5505 b806 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa

December 21 2018

21:09
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
yippie
21:08
4232 a313 420
yippie
21:05
2753 cfa2 420
Reposted fromszerszer szerszer viawszystkodupa wszystkodupa
yippie
21:05
7142 8373 420
Reposted fromswojszlak swojszlak viawszystkodupa wszystkodupa
yippie
21:04
Ludzie tak bardzo boją się rozczarowań, że nawet nie próbują być szczęśliwi. Ale lepiej być dwa razy rozczarowanym niż ani razu szczęśliwym. 
— Piotr Adamczyk – Powiem Ci coś
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viawszystkodupa wszystkodupa
21:02
9413 cf6b 420
yippie
21:01
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
yippie
21:00
Jeśli ktoś mówi, że ma dystans do wszystkiego, to znaczy, że bardzo cierpi.
— Mrożek
Reposted fromaboutyou aboutyou viacatchmelater catchmelater
yippie
21:00
1462 6f87 420
Reposted fromtoft toft viacatchmelater catchmelater

October 09 2018

yippie
20:47
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany.

October 05 2018

yippie
11:32
2675 3603 420
Reposted fromkotowate kotowate viahorcrux horcrux
yippie
11:31
8330 81c0 420
Reposted fromM74Funky M74Funky viaflesz flesz
yippie
11:30
7137 6e1a 420
Reposted frompiehus piehus viaillumination illumination
yippie
11:29
9293 66cb 420
Reposted fromzuzannag zuzannag viaillumination illumination
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl